Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Protect F

Gyproc GS 70/70 (600) PP-PP M0

Gyproc GS 70/70 (600) PP-PP M0
Gyproc GS 70/70 (600) PP-PP M0

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 600 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SKP Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor
Gyproc PROTECT F Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:104
Brandklassificering EI 120
Ljudklassificering

R'W

= 40 dB
Max vägghöjd, mm 4000
Väggtjocklek (mm) 120
Prisindex 164
Anmärkning: 

Typdetaljer i Gyproc Handbok kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.
 

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.