Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Protect F

Gyproc GS 160/160 (600) PP-PP M0

Gyproc GS 160/160 (600) PP-PP M0
GS113P

1. Kantprofil Gyproc AC 160 (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc R 160, c 600 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc R Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor
Gyproc PROTECT F Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:105
Brandklassificering EI 120
Ljudklassificering R'w = 44 dB
Max vägghöjd, mm 6500
Väggtjocklek (mm) 230
Prisindex 187
Anmärkning: 

Typdetaljer i Gyproc Handbok kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.
 

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.