Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Protect F

Gyproc GS 120/120 (600) PP-PP M30

Gyproc GS 120/120 (600) PP-PP M30
Gyproc GS 120/120 (600) PP-PP M30

1. Kantprofil Gyproc AC 120 (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 120, c 600 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Min 30 mm Mineralull
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor
Gyproc PROTECT F Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:107
Brandklassificering EI 120
Ljudklassificering

R'W

= 48 dB
Max vägghöjd, mm 6500
Väggtjocklek (mm) 170
Prisindex 190
Anmärkning: 

Typdetaljer i Gyproc Handbok kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.
 

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.