Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Protect F

Gyproc GS 95/70 (600) PP-PP M30

Gyproc GS 95/70 (600) PP-PP M30
Gyproc GS 95/70 (600) PP-PP M30

1. Kantprofil Gyproc AC 95 (i golv, tak och vägg)
2. Regel Gyproc ER 70, c 600 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Min 30 mm Mineralull
5. Väggklammer Gyproc VK25
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc ER Innerväggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerväggsskivor
Gyproc PROTECT F Innerväggsskivor
Gyproc VK 25 Tillbehör till stålprofiler

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:108
Brandklassificering EI 120
Ljudklassificering

R'W

= 52 dB
Max vägghöjd, mm 3100
Väggtjocklek (mm) 145
Prisindex 189
Anmärkning: 

Typdetaljer i Gyproc Handbok kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.
 

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.