Gyproc XR c 300 med Glasroc H Ocean

Gyproc XR 70/70 (300) 1V-1 M0

Gyproc XR 70/70 (300) 1V-1 M0
Gyproc XR 70/70 (300) 1V-1 M0

1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 300 mm
3. 12,5 mm Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
4. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva

 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Glasroc H Ocean Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:102
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 30 dB
Max vägghöjd, mm 4400

Våtrumsväggar med stålreglar för hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar med extra höga ljudkrav. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.