Gyproc XR c 450 med Glasroc H Ocean

Gyproc XR 95/95 (450) 2V-2 M95

Gyproc XR 95/95 (450) 2V-2 M95
Gyproc XR 95/95 (450) 2V-2 M95

1. Skena Gyproc AC 95 som kantprofil (i golv, vägg och tak).
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
4. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
5. 95 mm Mineralull
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Glasroc H Ocean Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:108
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering

R'W

= 52 dB
Max vägghöjd, mm 6800
Väggtjocklek (mm) 145

Våtrumsväggar med stålreglar för hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar med extra höga ljudkrav. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.