Gyproc XR c 450 med Glasroc H Ocean

Gyproc XR 70/70x2 (450) 3V-3 M140

Gyproc XR 70/70x2 (450) 3V-3 M140
XR22V

1. Skena Gyproc AC 70x2 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
4. 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
5. 2 x 70 mm Mineralull
 

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Glasroc H Ocean Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:111
Brandklassificering EI 90
Ljudklassificering R'w = 60-65 dB
R'w + C50–3150 = 57 dB
Max vägghöjd, mm 3800
Väggtjocklek (mm) 225

Våtrumsväggar med stålreglar för hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar med extra höga ljudkrav. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.