Gyproc XR c 450 med Glasroc H Ocean

Gyproc XR 70/70 (450) 3V-0 M0

XR2V

1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Våtrumsskiva

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Innerväggsprofiler
Gyproc XR Innerväggsprofiler
Glasroc H Ocean Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:101
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering R'w = 25-30 dB
Max vägghöjd, mm 3800
Väggtjocklek (mm) 107

Våtrumsväggar med stålreglar för hög ljudreduktion

Gyproc XR är ett unikt system med stålreglar för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar med extra höga ljudkrav. Profilformen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.