Trästomme c 450 med Glasroc H Ocean

Gyproc GT 70/70 (450) 3V-0 M0

Gyproc GT 70/70 (450) 3V-0 M0
Gyproc GT 70/70 (450) 3V-0 M0

Väggtyp GT 2V
1. Kantregel 45x70 mm
2. Väggregel 45x70 mm, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Glasroc H GHOE13 Hydro Ergo Våtrumsskivor

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Glasroc H Ocean Ergo Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brandklassificering EI 60
Ljudklassificering

R'W

= 25-30 dB
Max vägghöjd, mm 3300
Väggtjocklek (mm) 108
Anmärkning: 

Brandklassificering gäller brand mot den beklädda sidan.

Våtrumsväggar med trästomme

Gyproc GT innerväggar med trästomme är ett traditionellt system som är lätt att bygga och lätt att bygga om. GT-systemet används för bärande och icke-bärande väggar.