Monteringsanvisningar för väggar, tak, byggskivor etc.

You are here

Montering

Gyproc Monteringshandbok innehåller installationsanvisningar för aktuella konstruktioner i lättbyggnadsteknik för innerväggar, ytterväggar, bjälklag, undertak etc. Våra system och produkter har provats och testats på byggarbetsplatser för att säkerställa optimala monteringsmetoder.

Det är vår förhoppning att denna monteringshandbok ska fungera som vägledning på byggarbetsplatsen. Genom att följa våra anvisningar i Gyproc Handbok, Gyproc Monteringshandbok och använda våra dokumenterade produkter som finns i Gyproc Produktkatalog uppfylls våra kriterier för systemsäkerhet. Det innebär att rekommenderade lösningar för lättbyggnadsteknik lever upp till angivna specifikationer, och fungerar som avsett under byggnadens hela livslängd.

Gyproc stödjer alla delar av byggprocessen. Till din hjälp finns våra kompetenta rådgivare inom Technical Sales & Support samt våra säljare till hands under byggprojektets alla faser, från idé- och projekteringsfasen vidare under leverans och montering och slutligen för drift- och underhållsfrågor. Nedan kan du ladda ner anvisningar om hur du monterar olika väggtyper, bjälklag, golv, undertak och olika skivtyper.