Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Vi har telefontid måndag till fredag från kl 8 till kl 16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

Teknisk Försäljning och Support

Kundservice

 

 

You are here

Certifierade Miljövarudeklarationer (EPD) för gipsskivor

11 September 2013

Gyproc tagit fram certifierade miljövarudeklarationer, EPD (Environmental Product Declaration) för gipsskivor.

Deklarationerna redovisar produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv från ”vaggan till graven”. I en EPD finns information om bland annat förbrukning av råvaror, utsläpp, avfall, och återvinning.

- Gyproc har en tydlig målsättning att minska vår miljöpåverkan, bl a genom innovation, aktiva val och vårt agerande. Miljövarudeklarationer är en viktig del i den ambitionen. Med en tydlig redovisning av hur våra produkter påverkar miljön, kan våra kunder också göra ett val utifrån miljöpåverkan, säger Lars Lundberg, VD.

Miljökonsekvenserna av Gyproc´s produkter har bedömts under hela dess livscykel. Miljövarudeklarationer har kontrollerats av en oberoende tredje part, vilket säkerställer att produkternas miljöprestanda kan jämföras på ett objektivt och sakligt sätt.

Se Gyprocs registrerade Miljövarudeklarationer på det internationella EPD-systemets webbplats

Ladda ner Gyprocs Miljövarudeklarationer från Gyprocs hemsida


Nyhetsbrev från Gyproc