Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Vi har telefontid måndag till fredag från kl 8 till kl 16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

Teknisk Försäljning och Support

Kundservice

 

 

You are here

Dokumenterad minskning av VOC:er med Gyptone Activ’Air

17 Oktober 2013

Med lanseringen av Activ’Air i slutet av 2012 tog Gyproc AB ännu ett viktigt steg i utvecklingen av fler hållbara och klimatvänliga produkter. Många nybyggen och renoveringar använder idag Gyptone undertak med Activ’Air, inte minst i skolsegmentet. För att dokumentera den varaktiga effekten har vi testat Activ’Air i två verksamma skolor under en period av två månader.

Vi har varit med i två skolrenoveringsprojekt i Belgien och Polen där vi har mätt effekten av Activ’Air. Tillvägagångsättet i våra testfall är ganska enkelt:

Två lika klassrum utrustades med nya Gyptone akustiktak – ett med och ett utan Activ’Air. Därefter mättes formaldehydkoncentrationen i de två rummen under tidsperioden och resultaten jämfördes.

Vad säger mätningarna?

I båda fallen finns det dokumenterat en avsevärd reducering av formaldehydkoncentrationen i rummen med Activ’Air undertak. Enligt WHO är den rekommenderade högsta koncentrationen 0,1 mg/m3 (100 μg/m3), ett värde som ofta överskrids när lokaler används. Mätningarna i de två skolprojekten visar att så inte är fallet när Gyptone Activ’Air används.

Vad är Activ’Air?

Gyptone akustik undertak* har tillsatts Activ’Air – en patenterad teknologi som aktivt bryter ner VOC-utsläpp, som tex formaldehyd till oskadliga inaktiva föreningar. Gyptone akustiktak med Activ’Air reducerar därmed formaldehydkoncentrationen avsevärt – till stor fördel för inomhusklimatet. Laboratorietester visar att Activ’Air reducerar formaldehydkoncentrationen i en kontrollerad testmiljö med upp till 70 %.

Läs mer om Gyptone Activ’Air på http://www.gyptone.se/ eller ladda ner dokumenten från fallstudierna med Activ’Air.

*Gäller för Gyptone-produkter 600x600 mm med kant A och E15 samt BIG.


 

Nyhetsbrev från Gyproc