You are here

Nya bullerregler för bostäder

17 april 2015

Den 1 juni träder nya bullerregler för små lägenheter upp till 35 kvm ikraft.  I korthet innebär det att riktvärdet för buller som kommer utifrån höjs från 55 dB till 60 dB.  Syftet med regelförändringarna är att underlätta för bostadsbyggande. Läs mer om det nya bullerreglerna på regeringens hemsida

Nyhetsbrev från Gyproc

E-postadress: Jag arbetar på (företagstyp) Jag arbetar som (yrke)