Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Vi har telefontid måndag till fredag från kl 8 till kl 16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

 

You are here

Byggoptimering

Det är viktigt att redan i projekteringen sikta mot en hållbar livscykel d.v.s. att minimera resurser i samband med produktion, transport, byggprocess, drift och underhåll. Sist men inte minst ska hänsyn tas till förhållanden som återanvändning och recirkulering av uttjänta byggmaterial vid byte och rivning.

Byggoptimering kombinerar hållbart byggande med totalekonomi

Byggoptimering är en uppsättning grundläggande principer för hur hela byggprocessen kan optimeras med avseende på allt från planläggning och projektering, till svinn, avfallsdeponering och återbruk. Gyproc Byggoptimering har på det sättet såväl ett ekonomiskt som hållbarhetsmässigt perspektiv.

  • Lägenhetsanpassade leveranser underlättar byggandet och sparar tid. Det beställda materialet levereras och märks upp exakt efter dina och din kunds önskemål.
  • Väderplastade leveranser gör att du kan göra större beställningar till projekten. Plastningen innebär att leveransen kan stå utomhus utan att den riskerar att ta skada av vädrets makter eller ta stor lagerplats inomhus. Större beställningar minskar också dina kostnader för transport.
  • Måttanpassat skivmaterial och rätt längd på stålreglar underlättar montaget. Det minskar även eventuellt spill som måste tas om hand och skickas på deponi.
  • Gipsåtervinning är ett enkelt, bekvämt och billigt sätt att ta hand om det spill som uppstår på byggarbetsplatsen vid nyproduktion. Vi levererar och hämtar storsäckar som rymmer upp till 1 ton returgips. Säckarna levereras till byggarbetsplatsen eller återförsäljaren och skickas tillbaka till Gyproc när de fyllts med spill.  De som använder vår insamlingslösning slipper betala för containerhyra och deponi. Kontakta kundservice för mer information om spillhantering av gipsavfall

 

 

Vi hjälper dig att ta hand om gipsspill från byggarbetsplatsen

Optimera ditt byggprojekt

Vi finns till hands för dig så att du kan hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för ditt byggprojekt redan från starten av ett projekt till slutlig leverans. Kontakta någon av våra säljare eller kundservice.