You are here

Inspektionslucka av gips

Inspektionsluckor av gips, t.ex. Gyproc Planex inspektionslucka

Inspektionsluckor för diskret integrering i gipsväggar och undertak, för olika brandklassning vid behov av brandmotstånd.

Beteckning Längd mm
Gyproc GPG Planex - Gipsluckor med trycköppning Gipsluckor med trycköppning
Gyproc GPG Planex
200 – 600
Gyproc GPGF Planex Brandklassade inspektionsluckor EI 30 Brandklassade inspektionsluckor - EI 30
Gyproc GPGF-1 Planex
300 – 600
Gyproc Planex Brandklassade inspektionsluckor - GPGF EI 60 Brandklassade inspektionsluckor - EI 60
Gyproc GPGF-2 Planex
300 – 500