Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Vi har telefontid måndag till fredag från kl 8 till kl 16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

Teknisk Försäljning och Support

Kundservice

 

 

You are here

Innerväggsprofiler

Innerväggsprofiler, t.ex. stålreglar för innerväggar

Profiler för konstruktion av innerväggar. Standardstålreglar och -skenor, ljudreglar, förstärkningsreglar och -skenor, skenor med polyetentätning, med extra höga flänsar, teleskopskenor, kantprofiler, hörnprofiler och hörnreglar, hörnskydd och kantskydd, kantprofiler med tätningslister, med höga flänsar, toppskenor, kantavslutningsprofiler, variabla hörnprofiler, etc.

Beteckning Längd mm
Gyproc AVZ Akustikprofil Akustikprofil
Gyproc AVZ
3000
Gyproc AVU Akustikprofil Akustikprofil
Gyproc AVU
3000
Avslutningsprofil Gyproc J 13-L Avslutningsprofil
Gyproc J 13-L
3000
Gyproc DR 70 Regel för lätta innerdörrar - Dörregel Dörregel för lätta innerdörrar
Gyproc DR 70
2985
Gyproc GFR DUROnomic Förstärkningsregel Förstärkningsregel
Gyproc GFR DUROnomic
3000 – 6000
Gyproc GFS DUROnomic Förstärkningsskena Förstärkningsskena
Gyproc GFS DUROnomic
2500
Gyproc H 50/50 Hörnprofil Hörnprofil
Gyproc H 50/50
3000
Gyproc AC-H ACOUnomic - Hörnprofil med tätningslister Hörnprofil med tätningslister
Gyproc AC-H ACOUnomic
3000
Gyproc HR 60/60 Hörnregel Hörnregel
Gyproc HR 60/60
3000 – 3600
Gyproc HS 29 Hörnskydd Hörnskydd
Gyproc HS 29
2450 – 3000
AquaBead GAB 90 Hörnspackelprofil Hörnspackelprofil
AquaBead GAB 90
2500 – 3000
GAB 90 AquaBead L-trim Kantprofil för gipsavslut Kantprofil för gipsavslut - GAB
AquaBead L-trim
3000
Gyproc AC 40 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister, flänshöjd 40 mm Kantprofil med tätningslister
Gyproc AC 40 ACOUnomic
3000
Gyproc AC 55 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister, flänshöjd 55 mm Kantprofil med tätningslister
Gyproc AC 55 ACOUnomic
3000
Gyproc AC-X2 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister för saxade väggar Kantprofil med tätningslister för saxade väggar
Gyproc AC-X2 ACOUnomic
3000
Gyproc AC-T ACOUnomic - Kantprofil med tätningslister för teleskopanslutning Kantprofil med tätningslister för teleskopanslutning
Gyproc AC-T ACOUnomic
3000
Gyproc KS Kantskydd - perforerad spackelprofil Kantskydd - perforerad spackelprofil
Gyproc KS
3000
Gyproc XR Ljudregel Ljudregel
Gyproc XR
2485 – 6000
Självhäftande profiler för utvändiga- och invändiga gipshörn Självhäftande profil för in- eller utvändiga gipshörn - GAB
Gyproc AquaBead Flex Pro
25000
Gyproc R Standardregel, bredd 45, 145, 160 mm Standardregel, bredd 45, 145, 160 mm
Gyproc R
2485 – 6000
Gyproc ER Standardregel, bredd 70, 95, 120 mm Standardregel, bredd 70, 95, 120 mm
Gyproc ER
2485 – 4000
Gyproc SK Standardskena, flänshöjd 30 mm Standardskena, flänshöjd 30 mm
Gyproc SK
2500
Gyproc SK 55 Standardskena, flänshöjd 55 mm Standardskena, flänshöjd 55 mm
Gyproc SK 55
2500
Gyproc SK 100 Standardskena, flänshöjd 100 mm Standardskena, flänshöjd 100 mm
Gyproc SK 100
2500
Gyproc SKP Standardskena med polyeten, flänshöjd 30 mm Standardskena med polyeten, flänshöjd 30 mm
Gyproc SKP
2500
Standardskena med polyeten, flänshöjd 55 mm
Gyproc SKP 55
2500
Teleskopskena TSKD-3 80 till Gyproc schaktvägg eller innervägg Teleskopskena
Teleskopskena TSKD-3 80
2500
Stålprofil TSK-3 Teleskopskena för Gyproc Innervägg Teleskopskena
Teleskopskena TSK-3 80
2500
Gyproc TSK 150 Teleskopskena, flänshöjd 150 mm - för enkelstomme Teleskopskena, flänshöjd 150 mm - för enkelstomme
Gyproc TSK 150
2500
Gyproc TSKD 80 Teleskopskena - för dubbel regelstomme Teleskopskena - för dubbel regelstomme
Gyproc TSKD 80
2500
Gyproc TSK 80 Teleskopskena, flänshöjd 80 mm - för enkelstomme Teleskopskena för enkelstomme, flänshöjd 80 mm
Gyproc TSK 80
2500
Gyproc SKU Urklippt skena Urklippt skena
Gyproc SKU
898
Gyproc VH Variabel hörnprofil Variabel hörnprofil
Gyproc VH
3000

Ytterväggsprofiler

Ytterväggsprofiler, t.ex. slitsade stålreglar för ytterväggar

Reglar och skenor i stål som används i samband med Gyproc THERMOnomic ytterväggssystem. Profilerna är försedda med utstansade slitsrader som minskar värmeförlusten och köldbroar i ytterväggskonstruktioner. Skenor finns med påklistrad polyetentätning, karmreglar för fasadöppningar, och kantprofiler och Z-profiler för montering av extra isoleringsskikt.

Beteckning Längd mm
Gyproc THRK THERMOnomic Slitsad karmregel Slitsad karmregel
Gyproc THRK THERMOnomic
4000
Gyproc THR THERMOnomic Slitsad regel Slitsad regel
Gyproc THR THERMOnomic
4000
Gyproc THS THERMOnomic Slitsad skena Slitsad skena
Gyproc THS THERMOnomic
3600
Gyproc THSP THERMOnomic Slitsad skena med polyeten Slitsad skena med polyeten
Gyproc THSP THERMOnomic
3600
Gyproc THU THERMOnomic U-profil U-profil
Gyproc THU THERMOnomic
3000
Gyproc THZ THERMOnomic Z-profil Z-profil
Gyproc THZ THERMOnomic
3000

Vindskyddsprofiler

Vindskyddsprofiler, t.ex. stålprofiler för ytterväggar

Profiler för tätning av fogar i vindskyddsskivor. Det finns såväl plastprofiler som korrosionsskyddade stålprofiler.

Beteckning Längd mm
Flexibel Tätningsprofil för vindskyddsskivor Plastprofil - F 9
Gyproc Flex
2700
Glasroc G 9 Plåtprofil Vindskyddsprofil i stål
Glasroc G 9
3000
Gyproc Profil H 9 Plastprofil Vindtätningsprofil i plast, bredd 9 mm
Gyproc H 9
2500 – 3000
Gyproc H 15 Vindtätningsprofil i plast, bredd 15 mm Vindtätningsprofil i plast, bredd 15 mm
Gyproc H 15
2500

Fasadprofiler

Fasadprofiler, t.ex. stålprofiler för fasader

I det ventilerade tvåstegstätade fasadsystemet med Aquaroc cementbaserad skiva ingår hörnprofiler av stål, perforerade stålprofiler och avståndsprofiler.

Beteckning Längd mm
Gyproc HPF Hörnprofil fasad Hörnprofil fasad
Gyproc HPF
2500
Gyproc MSP Musprofil - för fasadavslutning Musprofil för fasadavslutning
Gyproc MSP
2500
Gyproc VAP Ventilerande avståndsprofil Ventilerande avståndsprofil
Gyproc VAP
2515

Profiler till fasta undertak

Undertaksprofiler, t.ex. primärprofil och sekundärprofil

Bärprofil och tvärprofil i stål för konstruktion av stomme för hängande primär-/sekundärkonstruktioner. Som en del av Gyproc GK-system ingår bärprofiler och tvärprofiler i stål för montering av nedpendlade undertak. Akustikprofil i stål optimerar ljudisoleringen av vånings- och väggkonstruktioner.

Profiler till demonterbara undertak

Stålprofiler för upphängning av akustikundertak

Färdiglackerade bärprofiler, tvärprofiler, avståndsprofiler, kantlister, m.fl. som ingår i Quick-Lock T-15 och T-24 skensystem för upphängning av Gyptone akustikundertak.

Beteckning Längd mm
Avslutningsprofil till T15 och T24
Gyptone Quick-Lock Avslutningsprofil C-38
3000
Gyptone Quick-Lock Avståndsprofil T24 Avståndsprofil Avståndsprofil
Gyptone Quick-Lock Avståndsprofil T24
600
Gyptone Quick-Lock Bärprofil T 15, bredd 15 mm Bärprofil, bredd 15 mm
Gyptone Quick-Lock Bärprofil T 15
3000
Gyptone Quick-Lock Bärprofil T 24 bredd 24 mm Bärprofil, bredd 24 mm
Gyptone Quick-Lock Bärprofil T 24
3600
Gyptone Quick-Lock Väggfjäder 52, Fjäderprofil - ingår i T24-skensystemet Fjäderprofil - ingår i T24-skensystemet
Gyptone Quick-Lock Väggfjäder 52
-
Gyptone Quick-Lock Formbar Kantlist T15 och T24 Formbar kantlist
Gyptone Quick-Lock Formbar Kantlist T15 och T24
3000
Gyptone Trap Väggprofil justerbar Justerbar väggprofil
Gyptone Trap Väggprofil justerbar
2400
Gyptone Trap Väggvinkel justerbar Justerbar väggvinkel
Gyptone Trap Väggvinkel justerbar
80
Gyptone Quick-Lock Kantlist T15 och T24 Kantlist
Gyptone Quick-Lock Kantlist T15 och T24
3000
Gyptone Quick-Lock Skugglist T15 och T24 Skugglist
Gyptone Quick-Lock Skugglist T15 och T24
3000
Gyptone Quick-Lock Tvärprofil T 15, bredd 15 mm Tvärprofil, bredd 15 mm
Gyptone Quick-Lock Tvärprofil T 15
600 – 1200
Gyptone Quick-Lock Tvärprofil T 24, bred 24 mm Tvärprofil, bredd 24 mm
Gyptone Quick-Lock Tvärprofil T 24
600 – 1200

Profiler till korridorundertak

Färdiglackerade profiler, kantlister, m.fl. som ingår i Gyptone Trap korridorundertak.

Beteckning Längd mm
Gyptone Quick-Lock Bärprofil till Gyptone Plank Bärprofil till gipsplank
Gyptone Quick-Lock Bärprofil till Gyptone Plank
1830 – 2430
Gyptone Trap Centerprofil Centerprofil
Gyptone Trap Centerprofil
2400
Gyptone Trap Väggprofil direkt Direkt väggprofil
Gyptone Trap Väggprofil direkt
2400
Gyptone Trap Frisprofil Frisprofil
Gyptone Trap Frisprofil
2400
Gyptone Trap Kabelrännaprofil Kabelrännaprofil
Gyptone Trap Kabelrännaprofil
2400
Gyptone Quick-Lock Skuggkantlist til korridorundertak med Plank Skyggekant till kant kant E15/A og E15
Gyptone Quick-Lock Skuggkantlist T15 Plank
3000

Profil till böjda former

Stålprofiler för böjda väggar och välvda undertak

Stålprofiler för konstruktion av böjda vägg- och undertakskonstruktioner omfattar vinkelprofiler, golv- och takskenor som kan formas på plats till önskad rundning. Valsade stålprofiler för hängande böjda undertakskonstruktioner kan valsas såväl konkavt som konvext.

Beteckning Längd mm
Gyproc SKB, Böjbar skena Böjbar skena
Gyproc SKB
2000
Gyproc HB 40/30 Böjd takprofil Böjd takprofil
Gyproc HB 40/30
2500

Brandisoleringsprofiler

Stålprofiler för brandisolering av stålpelare och stålbalkar

Stålprofiler för brandisolering av stålpelare och stålbalkar med Gyproc gipsskivor eller Glasroc F FireCase. Bland profilerna finns anslutningsprofiler, balkflänsprofiler, L-profiler, pelarhörnprofiler, och vinkelprofiler.

Beteckning Längd mm
Gyproc L 12/50, L-formad Anslutningsprofil Anslutningsprofil - L-formad
Gyproc L 12/50
2400
Gyproc HA 25/35, Z-formad Anslutningsprofil Anslutningsprofil - Z-formad
Gyproc HA 25/35
3000
Gyproc BFL Balkflänsprofil Balkflänsprofil
Gyproc BFL
2000
Glasroc F Profil Inklädnadsprofil - GFFP 25/25 Inklädnadsprofil - GFFP 25/25
Glasroc F Profil
2900
Gyproc PHL Pelarhörnprofil Pelarhörnprofil
Gyproc PHL
2000

Bjälklagsprofiler

Stålprofiler för bjälklagskonstruktioner

Profiler i TCA bjälklagssystem, som ger ljud- och brandisolerande egenskaper och är snabb och enkel att montera. I systemet ingår bärande C-profiler, kantavslutande U-profiler mot intilliggande konstruktion, och Trapetsplåt som lastfördelande och stödjande element.

Beteckning Längd mm
Gyproc TCA C-profil - bärande element i bjälklag C-profil - bärande element i bjälklag
Gyproc C TCA
-
Gyproc TP TCA Trapetsplåt Trapetsplåt
Gyproc TP TCA
-
Gyproc TCA U-profil - kantavslutning i bjälklag U-profil - kantavslutning i bjälklag
Gyproc U TCA
-