Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Vi har telefontid måndag till fredag från kl 8 till kl 16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

Teknisk Försäljning och Support

Kundservice

 

 

You are here

Innerväggsprofiler

Innerväggsprofiler, t.ex. stålreglar för innerväggar

Profiler för konstruktion av innerväggar. Standardstålreglar och -skenor, ljudreglar, förstärkningsreglar och -skenor, skenor med polyetentätning, med extra höga flänsar, teleskopskenor, kantprofiler, hörnprofiler och hörnreglar, hörnskydd och kantskydd, kantprofiler med tätningslister, med höga flänsar, toppskenor, kantavslutningsprofiler, variabla hörnprofiler, etc.

Beteckning Längd mm
Gyproc AVZ Akustikprofil Akustikprofil
Gyproc AVZ
3000
Gyproc AVU Akustikprofil Akustikprofil
Gyproc AVU
3000
Avslutningsprofil Gyproc J 13-L Avslutningsprofil
Gyproc J 13-L
3000
Gyproc DR 70 Regel för lätta innerdörrar - Dörregel Dörregel för lätta innerdörrar
Gyproc DR 70
2985
Gyproc GFR DUROnomic Förstärkningsregel Förstärkningsregel
Gyproc GFR DUROnomic
3000 – 6000
Gyproc GFS DUROnomic Förstärkningsskena Förstärkningsskena
Gyproc GFS DUROnomic
2500
Gyproc H 50/50 Hörnprofil Hörnprofil
Gyproc H 50/50
3000
Gyproc AC-H ACOUnomic - Hörnprofil med tätningslister Hörnprofil med tätningslister
Gyproc AC-H ACOUnomic
3000
Gyproc HR 60/60 Hörnregel Hörnregel
Gyproc HR 60/60
3000 – 3600
Gyproc HS 29 Hörnskydd Hörnskydd
Gyproc HS 29
2450 – 3000
AquaBead GAB 90 Hörnspackelprofil Hörnspackelprofil
AquaBead GAB 90
2500 – 3000
GAB 90 AquaBead L-trim Kantprofil för gipsavslut Kantprofil för gipsavslut - GAB
AquaBead L-trim
3000
Gyproc AC 40 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister, flänshöjd 40 mm Kantprofil med tätningslister
Gyproc AC 40 ACOUnomic
3000
Gyproc AC 55 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister, flänshöjd 55 mm Kantprofil med tätningslister
Gyproc AC 55 ACOUnomic
3000
Gyproc AC-X2 ACOUnomic Kantprofil med tätningslister för saxade väggar Kantprofil med tätningslister för saxade väggar
Gyproc AC-X2 ACOUnomic
3000
Gyproc AC-T ACOUnomic - Kantprofil med tätningslister för teleskopanslutning Kantprofil med tätningslister för teleskopanslutning
Gyproc AC-T ACOUnomic
3000
Gyproc KS Kantskydd - perforerad spackelprofil Kantskydd - perforerad spackelprofil
Gyproc KS
3000
Gyproc XR Ljudregel Ljudregel
Gyproc XR
2485 – 6000
Självhäftande profiler för utvändiga- och invändiga gipshörn Självhäftande profil för in- eller utvändiga gipshörn - GAB
Gyproc AquaBead Flex Pro
25000
Gyproc R Standardregel, bredd 45, 145, 160 mm Standardregel, bredd 45, 145, 160 mm
Gyproc R
2485 – 6000
Gyproc ER Standardregel, bredd 70, 95, 120 mm Standardregel, bredd 70, 95, 120 mm
Gyproc ER
2485 – 4000
Gyproc SK Standardskena, flänshöjd 30 mm Standardskena, flänshöjd 30 mm
Gyproc SK
2500
Gyproc SK 55 Standardskena, flänshöjd 55 mm Standardskena, flänshöjd 55 mm
Gyproc SK 55
2500
Gyproc SK 100 Standardskena, flänshöjd 100 mm Standardskena, flänshöjd 100 mm
Gyproc SK 100
2500
Gyproc SKP Standardskena med polyeten, flänshöjd 30 mm Standardskena med polyeten, flänshöjd 30 mm
Gyproc SKP
2500
Standardskena med polyeten, flänshöjd 55 mm
Gyproc SKP 55
2500
Teleskopskena TSKD-3 80 till Gyproc schaktvägg eller innervägg Teleskopskena
Teleskopskena TSKD-3 80
2500
Stålprofil TSK-3 Teleskopskena för Gyproc Innervägg Teleskopskena
Teleskopskena TSK-3 80
2500
Gyproc TSK 150 Teleskopskena, flänshöjd 150 mm - för enkelstomme Teleskopskena, flänshöjd 150 mm - för enkelstomme
Gyproc TSK 150
2500
Gyproc TSKD 80 Teleskopskena - för dubbel regelstomme Teleskopskena - för dubbel regelstomme
Gyproc TSKD 80
2500
Gyproc TSK 80 Teleskopskena, flänshöjd 80 mm - för enkelstomme Teleskopskena för enkelstomme, flänshöjd 80 mm
Gyproc TSK 80
2500
Gyproc SKU Urklippt skena Urklippt skena
Gyproc SKU
898
Gyproc VH Variabel hörnprofil Variabel hörnprofil
Gyproc VH
3000