You are here

Profiler
Takprofil - tvärprofil i stål

Gyproc GK 2-4

Gyproc GK Takprofil - tvärprofil i stål

Bärprofil i stål för bygga bärverk av hängande undertakskonstruktioner. Ingår som en del av Gyproc GK-system.

Produktdata

Beteckning Längd mm Bredd mm Höjd Tjockl. mm Höjd h2 Vikt kg/100 m Antal st./bunt Art.nr.
GK 2 1 135 60 27 0,6 27 58 12 5200413101
GK 3 835 60 27 0,6 27 58 12 5200413102
GK 4 535 60 27 0,6 27 58 12 5200413103

Användning

Stålprofil som används som bärprofil i GK-systemet i 1 eller 2 nivåer. Den används också som tvärgående monteringsprofil för inklädnadsskiva vid GK-systemet i 2 nivåer.