You are here

Verktyg
Verktyg för bearbetning av gipsskivor - FH 5

Gyproc Fashyvel

Fashyvel FH 5 Verktyg för bearbetning av gipsskivor

Produktdata

Längd mm Art.nr.
215 5200412954

Användning

Hyveln används vid fasning av lång- och kortkanter på Gyproc gipsskivor. Fasens storlek anpassas genom inställning av knivbladet.