You are here

Villkor

Information om tekniskt innehåll på Gyprocs webbplatser

För att underlätta spridning och hantering av redovisade tekniska lösningar lämnar Gyproc sitt tillstånd till att texter, bilder och ritningar får reproduceras av Gyprocs kunder under förutsättning att ursprungskällan framgår. Dock ska reproducerade ritningar, bilder och bildtexter återges fullständigt och utan ändringar.

Upplysningar och detaljer på denna webbplats förutsätts vara korrekta men ska inte betraktas som garantier medförande ansvar för Gyproc AB. Gyproc förbehåller sig rätten till ändringar.

Detaljerna gör helheten

Det är viktigt att man redan under projekteringsstadiet väljer teknik och detaljlösningar som är anpassade till byggherrens krav och förväntningar. I det arbetet utgör Gyproc Handbok och annan Gyproc-dokumentation viktiga hjälpmedel, men det är då också viktigt att följande fakta beaktas:

Gyproc hänvisar i sin tekniska information till hela kedjan från produkt till färdig byggnadsdel/funktion. Gyproc bedriver en omfattande utveckling av byggnadstekniska applikationer, vilka redovisas i Gyproc Handbok och på www.gyproc.se. Bakom varje detalj ligger det ett omsorgsfullt utvecklingsarbete och en väl dokumenterad funktionsuppföljning.

I den tekniska informationen är det alltid helheten, dvs. detaljerna med samtliga ingående komponenter, som utvecklats och kontrollerats.

Därför går det inte att i någon funktionslösning hänvisa till Gyproc Handbok eller annan Gyproc-dokumentation om inte samtliga ingående komponenter verkligen är produkter anvisade av Gyproc.

Gyproc Handbok

Gyproc Handbok innehåller alla uppgifter om Gyprocs system och produkter i form av systempresentationer, översikt över systemegenskaper, ljudgranar, datablad för väggtyper, undertakstyper, bjälklagstyper med tillhörande typdetaljer, produktinformation och kompletterande teknisk information – allt för att underlätta ditt projekteringsarbete.